ul. Kolejowa 15, 78-600 WAŁCZ

Zakupy

Zakupy na raty: w naszej placówce Hydrogaz Wałcz, przy ul. Kolejowej 15 w Wałczu mogą Państwo skorzystać z zakupów w systemie ratalnym w Banku CRÉDIT AGRICOLE z którym posiadamy umowę o współpracy.

 • Okres kredytowania wynosi od 1 do 60 miesięcy (ze stałą ratą kredytu. Masz pewność, że Twoja rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty). Pozwoli to łatwo planować domowy budżet).
 • Kredyt netto udzielany w kwocie od 100 do 80.000 zł.


Jak wyglądają zakupy ratalne w systemie CRÉDIT AGRICOLE:

 • Formalności ograniczone do minimum załatwiają Państwo nawet w ciągu kilku minut w naszym sklepie, korzystając z pomocy naszego doradcy.
 • Bez zabezpieczeń (weksli i poręczycieli).
 • Możliwość otrzymania kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego.
 • W celu podwyższenia kwoty kredytu możliwość połączenia dochodów własnych z dochodami współmałżonka.
 • W celu podwyższenia kwoty kredytu możliwość połączenia dochodów własnych z dochodami współmałżonka.
 • W celu podwyższenia kwoty kredytu możliwość połączenia dochodów własnych z dochodami współmałżonka.
 • Możliwość wyboru dnia, w którym ma być spłacana rata dzięki czemu można dopasować dzień spłaty do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
 • Raty można spłacać (bez prowizji w placówce CA, w Wałczu, przy ul. Kilińszczaków 7), przelewem, przekazem pocztowym oraz w punktach sieci VIA lub Moje Rachunki znajdujących się w placówkach handlowo – usługowych na terenie całego kraju.
 • Dokumenty wymagane, to dowód osobisty. Klienci którzy nie mogą uzyskać kredytu tylko na podstawie dowodu osobistego powinni dostarczyć dokumenty poświadczające uzyskiwanie stałych dochodów. W zależności od źródła dochodu dokumentami tymi są:
 • Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące lub wyciąg wpływów z konta bankowego.
 • Dla emerytów i rencistów – ostatni odcinek emerytury lub renty lub kserokopia ostatniej waloryzacji (oryginał do wglądu) lub wyciąg wpływów z konta bankowego.
 • Dla prowadzących gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopia ostatniego opłacenia składki KRUS, lub kserokopia ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnego (oryginały do wglądu).
 • Dla prowadzących działalność gospodarczą – KpiR, kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopie dowodów wpłaty składek ZUS za ostatnie 3 miesiące (oryginały do wglądu).
 • Dla osób mających inne źródła dochodu – według indywidualnych ustaleń z CRÉDIT AGRICOLE.
 • Decyzja kredytowa 5 minut!


Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod telefonem 604-804-101